Skip to main contentSoučasnost
společnosti VaK


VaK ZLÍN, a.s. v číslech

Počet zásobovaných obyvatel PV 170 138
Počet obyvatel s odváděním OV 146 424
Množství vyrobené vody v tis. m3 9 136
Množství odváděných OV v tis. m3 14 427
Délka vodovodní sítě v km 1 435
Délka kanalizační sítě v km 975
Počet úpraven vody 7
Počet vodojemů a čerpacích stanic 183
Počet čistíren odpadních vod 14
 • Vodovody a kanalizace ZLÍN, a.s. (vlastník) je akciová společnost, která vlastní vodohospodářskou infrastrukturu v hodnotě 3,2 miliardy Kč
 • Největší podíl majetku ve formě akcií drží města a obce okresu Zlín
 • Největším akcionářem je Statutární město Zlín
 • Osoby, jejichž podíl na základním kapitálu činí alespoň 5 %, jež jsou společnosti známy:

  Akcionář IČO Podíl na základním kapitálu
  Statutární město Zlín002 83 92446,25%
  Město Valašské Klobouky 002 84 6116,85%
  Město Slavičín002 84 4596,67%
  Město Otrokovice002 84 3016,16%
  Město Luhačovice002 84 1655,43%

  Osoby, jejichž podíl na základním kapitálu činí alespoň 5 %, jež jsou společnosti známy


 • Vodárna Zlín a.s. (provozovatel) si tuto vodohospodářskou infrastrukturu pronajímá a provozuje ji na základě provozní smlouvy
 • Provozovatel přebírá podstatná rizika, která podle zákona o vodovodech a kanalizacích nese primárně vlastník s tím, že pokud se riziko materializuje, nese provozovatel jeho důsledky (včetně finančních důsledků).
 • Provozovatel hradí vlastníkovi infrastruktury nájemné za užívání vodohospodářské infrastruktury.
 • Odpovědnost za provozování a také výběr plateb za vodohospodářskou službu od odběratelů je příjmem provozovatele na jeho jméno a jeho účet.

Oddílný model provozování je v rámci ČR uplatněn téměř v 50% (4,8 milionů zásobovaných obyvatel)

Model samoprovozování 12%
Oddílný model (případ Zlínska) 49%
Vlastnický model 10%
Smíšený model 29%