Skip to main content

Vývoj ceny vodného a stočného

Důležitá informace: VaK Zlín, a.s. nestanovuje cenu vodného a stočného podle toho, aby se okres Zlín v žebříčku umístil co nejlépe, ale řídí se především principy řádného hospodáře. Je nezbytné být zodpovědný nejen vůči svěřenému majetku, ale vzít do úvahy také sociální stránku věci a vliv na životní prostředí (v důsledku toho je stejná cena pro obyvatele na celém území působnosti VaK Zlín bez ohledu na skutečné náklady v daném místě)

2017

86,71 Kč

Cena kopíruje loňský rok, s tím že je zvýšena o inflaci.

2019

87,69 Kč

Z krajských měst se Zlín pohybuje na 8. místě, tj. 3 koruny pod průměrem krajů. Mezi okresními městy figuruje až na 39. místě, tj. téměř o 2 koruny pod průměrem.

2018

85,71 Kč

V roce 2018 zaplatí obyvatelé Zlínska za vodné a stočné o korunu méně než v roce 2017
Věděli jste, že:
 • Spotřeba vody  na 1 obyvatele denně je 82,5 litrů, což je zhruba 7 Kč denně
 • V případě čtyřčlenné domácnosti tak celkové náklady činí 840 Kč za měsíc
 • Celkové náklady domácnosti (dle ČSÚ) na spotřebu vody činí  1,4% (elektřina 5%, cigarety a alkohol 2,8%)

Co ovlivňuje cenu vody

 • Je důležité si uvědomit, že výše vodného a stočného nevypovídá o tom, je-li vodárenská společnost dobrá či nikoliv. Za tímto číslem stojí rozdílné náklady vodárenských společností na:
  • Získávání a zpracování pitné vody (cena podzemní vody = 2 Kč/m3, cena povrchové vody = 6,50 Kč/m3)
  • Distribuci pitné vody (rozdíl v ceně distribuce vody na území s členitým nebo rovinatým terénem)
  • Rozsah vodohospodářské infrastruktury
  • Stupeň opotřebení a potřeba její obnovy
  • Podíl obyvatel napojených na vodovodní a kanalizační síť