95 let vodovodu

V roce 1925 byl vypracován projekt pro zásobování Zlína pitnou vodou ...

Zajímavosti o vodě ...

 • pítný režim Vás stojí 0,27 Kč/denně
 • kde se dá na vodě ušetřit a jak
 • odkud má Zlín vodu
 • proč stojí voda v ČR jinak

Aktuální stav ...

2021 byl ve vodárně dalším velmi úspěšným rokem ...
Vážené dámy,
vážení pánové,
vážení akcionáři,


jako každý rok, tak i letos, Vás tradičně zdravím na začátku nového roku 2022.

Byť nám uplynulý rok nadělil složité životní, zdravotní a lidské situace, podařilo se nám ve VaKu pracovně navázat na výsledky práce v předchozích letech, a mohu s velkou radostí konstatovat, že rok 2021 byl ve vodárně dalším rokem velmi úspěšným.

Jednoznačná společná podpora a jednota akcionářů a jejich názorová kontinuita jsou pro fungování a profilování VaKu velmi důležité. Valná hromada v minulém roce potvrdila váhou více než 85 % hlasů klíčové body programu, předložené představenstvem, stejně jako v předchozích letech.
Ukončení sporů o provozování vodovodů a kanalizací na Zlínsku
Zlín, 16. 12. 2021 - Vyjednávací týmy společností Vodovody a kanalizace Zlín a. s., MORAVSKÁ VODÁRENSKÁ, a. s., měst Otrokovice a Fryšták v rámci mediace dospěly po dvouletém jednání k návrhu komplexního smírného řešení, které má ukončit spory a transformovat provozování vodohospodářského majetku společnosti Vodovody a kanalizace Zlín a. s.

Provozování vodovodů a kanalizací na Zlínsku zatěžuje řada sporů probíhajících již více než sedmnáct let, od doby zavedení oddílného modelu v roce 2004 a převzetí provozování skupinou Veolia. Komplexní smírné řešení umožňuje vleklé spory ukončit a položit nový stabilní základ pro budoucí provozování vodovodů a kanalizací na Zlínsku ...
Provozní doba zákaznického centra o Vánocích
Zlín, 15. 12. 2021 - Ve dnech od 23. 12. 2021 do 31. 12. 2021 budou uzavřena všechna zákaznická centra společnosti.

Děkujeme za pochopení a těšíme se na Vás v roce 2022.
Komplexní řešení rekonstrukce přivaděčů vody pro západní část Zlína
Zlín, 1. 10. 2021 - Společnost Vodovody a kanalizace Zlín, a. s. („VaK Zlín“) řeší komplexně dodávky pitné vody pro zlínsko a nově využívá i dotací od Ministerstva zemědělství ČR, při rekonstrukci celé západní větve vodovodních přivaděčů.

VaK InfoPoint

Sledujte události a zajímavosti z oboru ... tiskové zprávy, občasník Infokapka, novinky z oboru vodohospodářství, atd.

  novinky      facebook

  výluky a havárie

Aktuální stav sítě - havárie

27. leden 2022

 • (ZL) obec Zlín, ul. Lazy IV.
  V cca 8:00 hod. došlo k přerušení dodávky vody z důvodu havárie. Náhradní zásobování zajišťujeme. Předpokládané obnovení dodávky vody dnes, v cca 13:00 hod. Dodávka vody obnovena v 11:00 hod.
Víte, že ...

Cena vodného a stočného
(rok 2022)

Kalkulace ceny vody byla provedena podle platných předpisů pro věcně usměrňované ceny. (Cenový výměr MF ČR) a bude jednotná jak pro domácnosti, tak i ostatní odběratele.

 • Od 1. ledna 2022 je cena za 1000 litrů vody 94,44 korun
Cena vody je složena ze dvou klíčových položek vodné: 47,92 a stočně: 46,52
Víte, že ...

Dostatek kvalitní vody

Zajištění dostatku kvalitní pitné vody, péče o zdroje pitné vody a samozřejmě také ochrana těchto zdrojů a zodpovědný přístup k životnímu prostředí, které může mít vliv na kvalitu vodních zdrojů, je zcela zásadní náplní činnosti VaKu. A to včetně zodpovědnosti do budoucnosti.

Vodní zdroje v majetku VaK Zlín i dodávaná voda jsou průběžně podrobeny mnoha tisícům testů. Například voda z úpravny v Tlumačově je v takové kvalitě, že řada cizorodých látek je laboratorně nezměřitelná.

Ekologie

Společnost provedla rekonstrukci čistírny odpadních vod v Luhačovicích a rekonstrukci čistírny odpadních vod v Kašavě za cca 100 mil. Kč ze zdrojů MORAVSKÉ VODÁRENSKÉ, a. s.

Ekonomika a provoz

provedli jsme zásadní optimalizaci provozní smlouvy, došlo k zásadnímu zvýšení nájemného nad rámec inflace, k vybalancování zisku a k nárůstu prostředků do investic

Bezpečnost

 • vybudovali jsme společně s MORAVSKOU VODÁRENSKOU, a. s. vlastní manažerské a krizové centrum HUBGRADE® ve Zlíně za 20 mil. Kč
 • ve spolupráci s MORAVSKOU VODÁRENSKOU, a. s. provádíme fyzické i kybernetické zabezpečení vodohospodářských objektů za 20 mil. Kč
 • společně s MORAVSKOU VODÁRENSKOU, a. s. jsme zpracovali plán pro mimořádné situace na Jižních Svazích ve Zlíně za 10 mil. Kč, který mimo jiné řeší zaokruhování a logistiku vody v případě její odstávky

Péče o pitnou vodu

 • rekonstrukce vlárského vodovodu pro posílení vlastních zdrojů vody za 42 mil. Kč
 • rekonstrukce dvou z pěti etap přivaděče vody pro Zlín z Tlumačova za 15 mil. Kč
 • rekonstrukce úpravny vody v Tlumačově a to unikátní technologií za 80 mil.Kč
 • zakládající člen Asociace vlastníků páteřní vodárenské infrastruktury
 • pro získání řešení rekonstrukcí velkých vodovodních přivaděčů

Inovace

 • společnost zavedla Smart City a inteligentní vodoměry pro dálkový odpočet
 • unikátní technologií GAU (aktivní uhlí) pro čištění vody zrekonstruovala úpravnu vody Tlumačov pro 50 tisíc obyvatel
 • používá také nové technologie UV liner, Compact line

Strategie

 • probíhá příprava tzv. EXIT PLÁNU a také intenzivní jednání s MORAVSKOU VODÁRENSKOU, a. s. o variantách možného budoucího uspořádání vodohospodářství ve zlínském regionu po ukončení provozní smlouvy v termínu nebo v případě obchodní dohody před termínem
 • probíhá odborné personální posílení – trend k osamostatnění provozu společnosti VaK Zlín
Vodovody a kanalizace Zlín, a.s.
Zdroj vody pro více než 170.000 odběratelů ve Zlínském kraji

Kontaktujte nás

Tř. Tomáše Bati 383,
760 49 Zlín
tel.:577 124 281
577 124 284
577 104 619
email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.