VH

Navrhovatel

Stav k 28. 2. 2017

28. 8. 2002

1) CCC, s.r.o.

3) Město Otrokovice

(Město Slavičín vzalo žalobu zpět)

§  neplatnost k bodům 1,2 (schválení jednacího řádu, volba orgánů VH) se nevyslovuje

§  usnesení k bodům 4, 5 a 6 (rozdělení částky 978.000,- Kč ze zisku mezi členy představenstva a DR, odvolání a volba členů představenstva, odvolání a volba členů dozorčí rady) jsou neplatná

§  usnesení k bodům 3 (schválení účetní závěrky) a 7 (změna stanov) – žaloba zamítnuta

3. 12. 2002

1) CCC, s.r.o.

2) Město Otrokovice

§  neplatnost k bodům 1,2 (schválení jednacího řádu, volba orgánů VH) se nevyslovuje

§  usnesení k bodům 3 a 4 (odvolání MVDr. Stanislava Mišáka z funkce člena představenstva a volbě Ing. Miroslava Marčíka členem představenstva, o neschválení převodu akcií na jméno mezi stávajícími akcionáři obcemi Deštná, Lhota, Lukov, Machová, Oldřichovice, Podhradí, Pohořelice, Šanov a Zádveřice na nabyvatele Město Otrokovice) jsou neplatná

24. 4. 2003

Město Otrokovice

§  usnesení k bodům 4, 6, 7 a 9 (o schválení roční účetní závěrky a návrhu na rozdělení zisku za 2002, o změně stanov, o odměňování členů statutárních orgánů, o odvolání a volbě člena představenstva) jsou neplatná

§  u ostatních bodů (schválení jednacího a hlasovacího řádu, volba orgánů VH, seznámení se zprávou představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu majetku za rok 2002 a zprávou představenstva o vztazích mezi propojenými osobami v roce 2002, seznámení se zprávou dozorčí rady o přezkoumání řádné účetní závěrky, návrhu na rozdělení zisku za rok 2002 a zprávou o přezkoumání představenstva o vztazích mezi propojenými osobami v roce 2002, o odvolání a volbě členů dozorčí rady) - žaloba zamítnuta

4. 11. 2003

1) CCC, s.r.o.

2) Město Otrokovice

§  usnesení k bodu 3 (schválení „Pravidel pro zvyšování základního kapitálu a vydávání akcií VaK“) je neplatné (nebyl NZ)

§  u obecných soudů probíhá řízení o přiměřeném zadostiučinění (VS zrušil rozhodnutí KS v Brně, jímž byl zamítnut návrh CCC na přiměřené zadostiučinění):

-         KS návrh CCC na přiměřené zadostiučinění zamítl

-         CCC podalo odvolání, věc je nyní u VS Olomouc

11. 12. 2003

1) CCC, s.r.o.

2) Město Otrokovice

§  usnesení k bodu 1,2 (schválení jednacího a hlasovacího řádu, volba orgánů VH), 4 a 5 (schválení usnesení o pověření představenstva a.s. zvýšit základní kapitál společnosti a závěr) – žaloba zamítnuta

§  usnesení k bodu 3 (změna stanov) je neplatné

30. 4. 2004

1) Město Fryšták

2) CCC, s.r.o.

3) Město Otrokovice

§  usnesení k bodu 4 (schválení návrhu smlouvy o prodeji části podniku společnosti VaK společnosti Zlínská vodárenská, a.s. + pověření představenstva VaK uzavřít smlouvu o prodeji části podniku se společností ZV) je neplatné

8. 6. 2005

1) CCC, s.r.o.

2) Město Otrokovice

§  usnesení k bodu 1,2 (schválení jednacího a hlasovacího řádu, volba orgánů VH), 4*), 6, 7, 8 (schválení účetní závěrky za 2004, včetně seznámení se zprávou auditora, rozhodnutí o odměňování členů představenstva a dozorčí rady, schválení stanov společnosti a o volbě člena představenstva) a k bodu 9 (pověření představenstva zvýšit ZK) – žaloba zamítnuta

*) část usnesení k bodu 4 (rozdělení zisku za rok 2004 včetně stanovení tantiém) je navzdory poslednímu rozhodnutí VS neplatné a NS v této části dovolání odmítl (podle judikatury NS není přípustné, aby valná hromada schválila výplatu tantiém, aniž by nebyly vypláceny dividendy)

28. 3. 2006

1) CCC, s.r.o.

2) Město Otrokovice

§  všechna usnesení VH jsou platná – žaloba zamítnuta

§  NS odmítl dovolání navrhovatelů

§  dne 1. 10. 2014 ÚS zrušil rozhodnutí NS ČR a vrátil mu věc k dalšímu řízení

§  dne 17. 12. 2015 NS dovolání zčásti zamítl a zčásti odmítl

30. 5. 2007

1) CCC, s.r.o.

2) Město Otrokovice

§  usnesení VH jsou platná – žaloba zamítnuta

§  NS odmítl dovolání navrhovatelů

§  dne 3. 3. 2015 ÚS zrušil rozhodnutí NS ČR a vrátil mu věc k dalšímu řízení

§  dne 23. 3. 2016 NS dovolání zčásti zamítl a zčásti odmítl

§  oba navrhovatelé podali opětovně ústavní stížnost

2. 6. 2008

1) CCC, s.r.o.

2) Město Otrokovice

§  usnesení VH (volba orgánů VH, schválení roční zpráva o výsledcích hospodaření, řádná účetní závěrka za rok 2007, usnesení o volbě člena představenstva a usnesení o volbě členů dozorčí rady) – žaloba zamítnuta (s výjimkou níže uvedenou)

§  část usnesení k bodu 5 (rozdělení zisku za rok 2007 včetně stanovení tantiém) je s ohledem na judikaturu NS neplatné

§  VS zrušil rozhodnutí KS o zamítnutí návrhu CCC na přiměřené zadostiučinění ve výši 70.000,- Kč; ve věci nyní bude rozhodovat KS v Brně

18. 6. 2013

CCC, s.r.o.

§  věc je v současnosti u KS Brno

§  dne 21. 10. 2014 KS Brno přerušil řízení do rozhodnutí NS o dovolání

24. 6. 2014

CCC, s.r.o.

§  věc je v současnosti u KS Brno

§  dne 11. 3. 2015 KS Brno přerušil řízení do rozhodnutí NS o dovolání

§  ve věcí neproběhlo dosud žádné jednání

7. 10. 2015

1) CCC, s.r.o.

2) Eva Štauderová

§  věc je v současnosti u KS Brno

§  podáno vyjádření společnosti

§  ve věcí neproběhlo dosud žádné jednání

- o určení neplatnosti smluv

1) Město Otrokovice

2) Město Fryšták

§  soud přerušil řízení do pravomocného skončení řízení vedeného u KS Brno pod sp. zn. 9/50 Cm 53/2004

- o náhradu škody

ve výši 149.712.000,- Kč s přísl.

VaK (zast. Městem Otrokovice)

§  dne 30. 4. 2008 podána žaloba o NŠ (proti členům představenstva)

§  dne 25. 4. 2014 soud řízení přerušil



Odkazy na jednotlivá rozhodnutí soudu

5 Cmo 202/2014-3534 - Vrchní soud v Olomouci rozhodl ...
29 Cdo 519/2013-1361 - Nejvyšší soud České republiky rozhodl ...
29 Cdo 943/2013-937 - Nejvyšší soud České republiky rozhodl ...
29 Cdo 940/2013-1017 - Nejvyšší soud České republiky rozhodl ...
29 Cdo 941/2013-1176 - Nejvyšší soud České republiky rozhodl ...
29 Cdo 4025/2013-1443 - Nejvyšší soud České republiky rozhodl ...
29 Cdo 4026/2013-1529 - Nejvyšší soud České republiky rozhodl ...
29 Cdo 942/2013-888 - Nejvyšší soud České republiky rozhodl ...
50 Cm 8/2004-49.pdf - Krajský soud v Brně rozhodl ...
Vodovody a kanalizace Zlín, a.s.
Zdroj vody pro více než 170.000 odběratelů ve Zlínském kraji

Kontaktujte nás

Tř. Tomáše Bati 383,
760 49 Zlín
tel.: 577 124 281, 577 104 619
mobil: 737 535 080
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.