Z posledních aktualit vybíráme

  • S využitím všech prostředků splnit náš hlavní úkol: zajistit dostatek kvalitní vody pro region při co možná nejnižším růstu cen v budoucnosti

  • Aktivní diskuze s obcemi za účelem identifikace reálných investičních potřeb v regionu

  • Realizace plánovaných investic do infrastruktury v roce 2016, příprava velké investice 2018-20

  • Pokračování v maximální informovanosti a komunikaci s akcionáři a veřejností

  • Rozvoj kontrolního prostředí ve všech oblastech fungování VaK

  • Konsolidace vnitřního prostředí společnosti naplněním prvních 5 cílů programu pro rok 2016

 • Únor   Výměna tří členů představenstva společnosti
  „Odstřižení“ se od minulosti
  Březen   Příprava nové komunikační strategie
  Duben   Příprava na valnou hromadu
  Analýza spolupráce s Moravskou vodárenskou
  Zahájení distribuce občasníku Infokapka
  Květen   Konání valné hromady
  Spuštění nových internetových stránek
  Červen   Zahájení jednání o úpravách provozní smlouvy s Moravskou vodárenskou
  Zahájení příprav investičního plánu na další období
  Červenec   Rozhodnutí Nejvyššího soudu o platnosti valných hromad
  Zahájení spolupráce s E&Y
  Srpen   Zisk certifikátu CZECH STABILITY AWARD 2015 potvrzující nadstandardní ekonomickou kondici, solventnost a spolehlivost naší společnosti
  Září   Zápis členů statutárních orgánů do obchodního rejstříku (po 13-ti letech)
  Vyjednání lepších podmínek úvěru (roční úspora 750 tisíc Kč ročně)
  Rozhovor v magazínu CZECH TOP 100 FORUM
  Rozhovor v Magazínu Váš Zlín
  Konání ekonomického semináře
  Říjen   Konání Valné hromady Schválení dodatku č. 1/2015 (nové podmínky provozní smlouvy)
  Článek ve Zlínském magazínu
  Listopad   Podpis dodatku č. 1/2015
  Dokončení investičního plán na dalších 10 let
  Prosinec   Zahájení diskuze s obcemi na téma reálných investičních potřeb
  Rozhovor ve Zlínském deníku
Demo

Mýty a fakta
o VaK ZLÍN

View more
Demo

Cena vody
a stočného

View more
Demo

Statutární orgány
VaK ZLÍN

View more

VaK ZLÍN, a.s.

Tř. Tomáše Bati 383
760 49 Zlín

KONTAKT

Tel: +420 577 104 619
Email: vakzlin@vakzlin.cz

DŮLEŽITÁ ČÍSLA

Poruchy: 577 124 240 – 250
Zákaznická linka: 840 668 668