ZVEŘEJNĚNÍ ROZHODNUTÍ O URČENÍ DODATEČNÉ LHŮTY AKCIONÁŘŮM K ODEVZDÁNÍ AKCÍÍ A KE SDĚLENÍ ČÍSEL MAJETKOVÝCH ÚČTŮ

Obchodní společnost Vodovody a kanalizace Zlín, a.s. IČ: 494 54 561, se sídlem tř. Tomáše Bati 383, 760 49 Zlín, zapsaná u Krajského soudu v Brně pod sp. zn. B 1169 (dále jen „Společnost“) tímto v souladu s ustanovením § 529, § 530 a § 531 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění plní svou zákonnou povinnost a zveřejňuje následující oznámení:

Protože ve lhůtě do 30. 10. 2017 nebyly odevzdány všechny akcie určené k zaknihování a u některých odevzdaných akcií nebylo sděleno číslo majetkového účtu, rozhodla společnost o stanovení dodatečných lhůt následovně:
  • Představenstvo Společnosti rozhoduje o určení dodatečné lhůty akcionářům k odevzdání listinných akcií Společnosti k zaknihování v délce tří (3) měsíců od zveřejnění tohoto rozhodnutí.
  • Představenstvo Společnosti rozhoduje o určení dodatečné lhůty akcionářům pro sdělení čísla majetkového účtu v příslušné evidenci, na který mají být akcie zaevidovány v délce tří (3) měsíců od zveřejnění tohoto rozhodnutí.
Společnost dále oznamuje, že listinné akcie neodevzdané v dodatečné lhůtě Společnost prohlásí za neplatné.

Společnost opakovaně upozorňuje, že akcionáři jsou dále povinni při odevzdání akcií sdělit Společnosti následující informace:
  • číslo majetkového účtu (číslo musí začínat vždy 808 nebo 100),
  • typ majetkového účtu (může jít o jeden z následujících typů: 11, 21, 31 nebo 35),
  • název účastníka, který vede majetkový účet a
  • kód přidělený Centrálním depozitářem cenných papírů účastníkovi, který vede majetkový účet.
Nesdělí-li akcionář číslo majetkového účtu při odevzdání listinné akcie nebo ani ve stanovené dodatečné lhůtě, přejde na Společnost vlastnické právo k těmto akciím dnem, kdy za ně jejímu akcionáři zaplatí spravedlivou cenu.

Ve Zlíně dne 31. 10. 2017

Za Vodovody a kanalizace Zlín, a.s.
Ing. Svatopluk Březík
předseda představenstva

Scan originálního dokumentu ke stažení -> rozhodnuti.pdf
Vodovody a kanalizace Zlín, a.s.
Zdroj vody pro více než 170.000 odběratelů ve Zlínském kraji

Kontaktujte nás

Tř. Tomáše Bati 383,
760 49 Zlín
tel.: 577 124 281, 577 104 619
mobil: 737 535 080
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.