Zveřejnění rozhodnutí o přeměně listinných akcií na jméno na zaknihované akcie a výzva akcionářům k odevzdání akcií a sdělení majetkových účtů

Obchodní společnost Vodovody a kanalizace Zlín, a.s. IČ: 494 54 561, se sídlem tř. Tomáše Bati 383, 760 49 Zlín, zapsaná u Krajského soudu v Brně pod sp. zn. B 1169 (dále jen „Společnost") tímto v souladu s ustanovením § 529 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění plní svou zákonnou povinnost a zveřejňuje následující oznámení ...

Valná hromada společnosti Vodovody a kanalizace Zlín, a.s. tímto:
  1. ve smyslu ustanovení § 529 zákona číslo 89/2012 Sb., občanský zákoník, rozhoduje o přeměně akcií společnosti Vodovody a kanalizace Zlín, a.s. na zaknihované akcie, a to tak, že dosavadních 276 (slovy: dvě stě sedmdesát šest) kusů kmenových akcií na jméno vydaných jako cenný papír (v listinné podobě), každá ve jmenovité hodnotě 1 000 Kč (slovy: tisíc korun českých}, čísla 962 433 - 962 708, {dále jen „Dosavadní akcie'? se přeměňuje na 276 (slovy: dvě stě sedmdesát šest) kusů kmenových zaknihovaných akcií na jméno, každá ve jmenovité hodnotě 1 000 Kč (slovy: tisíc korun českých), (dále jen "Nové akcie"),
  2. určuje akcionářům lhůtu k odevzdání Dosavadních akcií společnosti a sdělení čísla majetkového účtu v příslušné evidenci v délce 3 (slovy: tři) měsíce ode dne zveřejnění tohoto rozhodnutí o přeměně Dosavadních akcií;
Akcionáři jsou proto povinni Společnosti ve stanovené lhůtě odevzdat Dosavadní akcie a při odevzdání sdělit majetkový účet v příslušné evidenci, na který má být zaknihovaný cenný papír zaevidován.

Pro identifikaci majetkového účtu a řádné vyplnění podkladů pro Centrálního depozitáře cenných papírů žádáme akcionáře o sdělení následujících informací:
  1. číslo majetkového účtu,
  2. typ majetkového účtu,
  3. název účastníka, který vede majetkový účet a
  4. kód přidělený Centrálním depozitářem cenných papírů účastníkovi, který vede majetkový účet
Ve Zlíně dne 27. července 2017

za Vodovody a kanalizace Zlín, a.s.
Ing. Svatopluk Březík
předseda představenstva

PDF dokument a více informací ke stažení ...
Vodovody a kanalizace Zlín, a.s.
Zdroj vody pro více než 170.000 odběratelů ve Zlínském kraji

Kontaktujte nás

Tř. Tomáše Bati 383,
760 49 Zlín
tel.: 577 124 281, 577 104 619
mobil: 737 535 080
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.